Hoppa dig i form ! skip jump into fitness !

Vill du få bättre flås?

Vill du få högre förbränning?

Vill du hålla nere fett procenten?

Då kanske du vill prova mitt hoppa hopprep program för komma i bättre form?

Det du behöver är ett hopprep 🙂

Gym eller inte, du kan köra detta program närsomhelst,varsomhelst.

1, Börja med att värma upp och eventuellt stretcha lite innan själva hoppandet, ca 5 min med någon lätt motionsform som att gå,eller “gå på stället”

2, Hoppa nu hopprep i en snabb hastighet ( så snabbt du kan ) mellan 20-30 sec om du är nybörjare och 40-60 sec om du är mer van. det ska kännas rejält

3, Efter du hoppat snabbt ska du nu vila 40-60 sec för nybörjaren och  20-30 sec för den som är mer van

Repetera nu steg 2 och step 3 vart annat och jobba dig upp mot 20 min totalt sätt.

Du ska inte köra mer än 20 min totalt sätt, för poängen är att du ska köra så intensivt under en kortare period så att du orkar hålla igång ordentligt samt kunna ger mer.

Det du ska göra är för varje vecka försöka slå din intensitet och så vidare, det kan du göra genom följande:

1, Hoppa ännu snabbare

2, Hoppa lite längre i ett sträck/ Vila kortare

Du ska dock inte hoppa 20 min i sträck, men låt säga att du hoppar max 3 min i ett sträck och kanske vilar 30-60 sec mellan varje hopp set.

Kör detta upplägg 2-3 ggr per vecka, eller varva det med någon annan tuff motions form


Do you want to have better fitness condition ?

Do you want to have higher fat burning?

Do you want to keep your fat percent down?

Then you might want to try my jum rope program to jump yourself fit ?

What you need is a jump rope/skip rope 🙂

Gym or not, you do do my program whenever you want and anywhere you want.

1, Start by warming up or stretch(if necessary) for 5 min with a low intense cardio such as walking or “walk on place”

2, Now, jump fast for 20-30 sec if you are a beginner and 40-60 sec if you are advanced and keep it intense.

3, Once you are done with the fast jumps, you will now rest for  40-60 sec for beginners and 20-30 sec for advanced.

Repeat step 2 and 3 and work your way up to 20 min in total. you should not jump more than 20 min in total,because we want this to be short but very intense.

What you should do each week is that you must beat your last weeks intensity,and you can either do it by:

1, Jump even faster

2, Jump longer each jumps/rest shorter

You should not jump 20 min in a row,the point is to do it in intervals with “on” and “off” and you can jump up to 3 min max and rest for 30-60 sec for each rest pause set.

Do this 2-3 times per week or mix it with your other cardio sessions you have.

8886625435678_1096784_69790_jpg


Subscribe to this blog to get notification on my next blog post.

Find me on Facebook

Find me on Instagram

Contact : glutegirl3@gmail.com

Advertisements