How to get wider hips-Hur du får bredare höfter

1hips

Can you weight train to get wider hips?

YES! of course you can, if you do it right and with focus it is possible to gain some muscles on the hip area.

But not only that, you need to train your whole butt and legs too to give the illusion of even wider hips.

The hip muscle is a small muscle and can’t be huge,but it can definitely be larger that what you have today

My own hips became larger/wider from weight training,and that was because my focus was mostly on my lower body for a long period of time.

It takes time so you need to be patient.and also eat more to give your muscles something to grow on.

I will show you a few exercises you can do to gain wider hips

Train 2-3 times per week like Monday,Wednesday and Friday


Kan du styrketräna för att få bredare höfter?

JA! självklart kan du det om du gör det rättoch med fokus så är det möjligt att träna musklerna som omger höften.

Men inte bara det, du måste träna benen och hela rumpan för att ge illusionen av ännu bredare höfter.

Höftmuskeln är en liten muskel som inte kan bli giganstisk,men den kan självklart bli större än vad du har idag.
Mina höfter blev bredare från styrketräningen,och det var för att jag hade fokus på min underkropp under en lång tid

Det tar sin tid så du måste ha tålamod. samt att du måste äta mer för att ge dna muskler något att bygga på

Jag ska visa dig några övningar som du kan göra för att få bredare höfter.

Träna 2-3 gånger per vecka,tex Mondag,Onsdag och Fredag.

Warm up/värm upp 5-10 min

1, Sumo deadlift (see the whole video if you are a beginner to do the right technique-see hela filmen om du är nybörjare för att lära dig rätta tekniken)

2, Side lunge ( use dumbbells in your hands or a barbell whenever you get stronger-använd hantlar i händerna eller en skivstång när du blir starkare)

3, Dumbbell standing abduction

Or

Cable abduction

4, Bulgarian split squat

5, Lying hip abduction with a dumbbell

Subscribe to this blog to get notification on my next blog post.

Find me on Facebook

Find me on Instagram

Contact : glutegirl3@gmail.com

Advertisements

One thought on “How to get wider hips-Hur du får bredare höfter

  1. Thanks from Mr. And Mrs. McGowin. Love information and we are 100% strong and loving it. Eat your heart out Sonia Ortega you are pretty late and pass your prime. 2016

Comments are closed.