One secret for a bigger butt-En hemlighet för en större rumpa

IMG_20160708_121527

(US)

When you want to gain a bigger butt,it is not only a good choice of exercise selections,good nutrition, sleep and hard work that determine how well your glutes will develop.

The secret to the best glutes comes to good techniques and how well you stress your glute muscles in one workout session.

There are tons of techniques you can do for your glutes to help them grow faster and better.

I am always searching,experimenting and learning new things on my own and from learning from other expertise as well.

The best thing that has worked for me in the past and whenever I want to boost my glutes fast, is using the technique superset.

I have find out that with two smart glute building exercises that are effective in themselves along with a Superset of them makes wonder for my butt and my clients butts as well.

It will hit your glutes that hard and pump your glutes up with a lot of blood and make them swell like a football if done correctly,and it is hard to even walk afterwards.

Another technique to use that I came up with when it comes to hip thrust is to come up explosive for 1 sec,and then go down slowly for the count of 8-10 sec,and then repeat.

Or/and Explosive up 1 sec, static hold for 5 sec in the upper position,lower yourself to the half and hold static for 5 sec and then up again explosive,repeat.

See videos here


(SE)
När du vill bygga en större rumpa så är det inte bara bra val av rumpövningar,bra mat,sömn samt hårt arbete som avgör hur bra du bygger upp rumpan.

Hemligheten för att få den bästa rumpan kommer till tekniker som stressar rumpmuskeln på bästa sätt i ett träningspass.

Det är en hel uppsjö av olika tekniker som du kan använda dig av för att få dina rumpmuskler att växa både bättre och snabbare.

Jag söker ständigt efter nya tekniker,experimenterar,och lär mig nya saker på egen hand samt av andra kunniga experter inom området när det kommer till rumpträning.

Det bästa som någonsin fungerat för mig från förr elelr när jag vill boosta min rumpa i perioder kommer till  tekniken superset.

Jag har kommit fram till att två smarta och bra rumpövningar som är effektiva i sig själva tillsammans med ett superset av dom gör under för min rumpa samt för mina klienters rumpor också.

Det kommer att träffa dina rump muskler hårt och fylla rumpan med blod som gör att den sväller som en fotboll om man gör det på rätt sätt,och det blir även svårt att gå efteråt.

En annan teknik att använda sig av är något jag kom på är när du kör hip thrust är att explosivt pressa upp vikten med höften under 1 sekund för att sedan sänka dig långsamt ner genom att räkna till 8-10 sekunder och sedan upp igen,repetera.

Och/eller explosivt upp 1 sekund, håll statiskt uppe i 5 sekunder för att sedan sänka till till hälften av övningen och håll statiskt även där i 5 sekunder och sedan upp igen.repetera.

Se videorna här

Find me on Instagram

Bigger BUTT small Legs pre-made workout

Find my service page (Customized workout plans )

Find me on Facebook

Advertisements