Glute talk-Glute growth-Större glutes

(US)

This is so frustrating for many people (including myself), when you want to grow your glutes and it seems like nothing happen.

But, it does happen!

One girl said to me “Lollo,I want my butt bigger,and I have been lifting for a while,but my butt has not gotten any bigger, only firmer,what shall I do?

And I said to her “Dear, if you butt have become firmer, that means it has grown bigger

Yes,if your butt has become firmer or lifted, that means you are on the right track.
More firm glutes means more muscle mass,because muscles are compact and harder than fat, without any muscles your butt will be lose and flabby.

I am aware that you obviously want more glute mass than just a firm lifted butt (many of you) and what I want to say to you is just keep on training those glutes!

Overtime with progressive overload and intense glute workouts, your muscles must grow larger.

But here is the thing…

Many of you wont reach to that point unless you start training harder.
What I mean by harder is that you need to challenge your muscles with more intensity from doing more reps each week,doing more sets,or/and lifting more weights (and still keep a good form/technique)

I am here to help you!

So I would like you to really read my posts and understand them, take my advice and don’t ignore them because you feel like it is boring or that you don’t have the time etc.

I have been training for 12 years now,and am I bored? NO!
I am still in the game and still will be;-)

Of course there are harder times and pauses in my training too,but I am always back on track again and go for it.

Now it is time for me to try a new glute exercise I made:-D

P.S What is on your mind about this post? 🙂


(SE)

Detta är så frustrerande för många tjejer (inkluderar mig själv här),När du vill att din rumpa ska växa och så verkar det som om inget händer.

Men det händer!

En tjej sa till mig “Lollo,Jag vill att min rumpa ska bli större och jag har nu tränat ett tag
och rumpan har inte blivit större,bara fastare.vad ska jag göra?

Jag sa till henne “Kära du, om din rumpa har blivit fastare så betyder det att den har blivit större

Ja. om din rumpa blivit fastare och mer lyft, det betyder att du är på rätt bana.
Fastare rumpa betyder mer glutes muskler eftersom muskler är mer kompakta och hårdare än fett,utan rumpmuskler skulle din rumpa vara mer slapp och sladdrig.

Jag är medveten om att du uppenbarligen vill ha betydligt mer rumpa än bara fast och lyft(många av er)och vad jag vill säga till er är att fortsätt träna rumpan!

Med tiden så kommer (måste)din rumpa att bli större om du tränar med progression och med mer intensitet.

Men här är grejen..

Många av er kommer antagligen inte nå dit såvida du inte tränar hårdare.
Vad jag menar med hårdare är att du måste utmana dina muskler för att få dem att växa sig större som att göra mer reps än förra veckan,mer sets och/eller mer vikt på stången (med fortsatt bra form/teknik)

Jag finns för att hjälpa er!

SÅ jag vill verkligen att du läser mina poster och förstår dig på dem, ta mina råd utan att ignorera dessa eftersom du kanske finner dom tråkiga eller att du inte har tid etc.

Jag har tränat i 12 år nu och är jag uttråkad? NEJ!
Jag är fortfarande med i spelet och kommer att fortsätta att vara det med;-)

Självklart är det tuffare tider ibland eller att jag tar pauser i min träning med,men jag är alltid på G igen och kör på det.

Nu är det dags för mig att testa en ny rumpövning jag kom på 😀

P.S Vad är din tanke ang denna post?:-)

IMG_20160724_010859

Find me on Instagram

Bigger BUTT small Legs pre-made workout

Find my service page (Customized workout plans )

Find me on Facebook

Advertisements

2 thoughts on “Glute talk-Glute growth-Större glutes

  1. Lolo, you know exactly the right thing to say, at the right time. I was just having a meltdown over this very frustration and then I opened up your blog and read this post. You are my fitness angel! Thank you so much! XXX

Comments are closed.