Test how many push-ups you can do-Testa hur många armhävningar du kan göra

We all start somewhere:-)

Do pushups and see how many you can do,and from there you can increase reps to get stronger.

Check the table to see where you are.


Vi börjar alla någonstans;-)

Gör armhävningar och se hur många du klarar av,sedan  kan du öka repsen för att bli starkare.

Kolla tabellen för att få en hum om vart du ligger.

1pushups guide lollo

Find me on Instagram

Bigger BUTT small Legs pre-made workout

Find my service page (Customized workout plans )

Find me on Facebook

Advertisements