How many sets per week-Hur många sets per vecka

(US)

How many sets should you do for a muscle group per week?

This will vary from person to person,how experienced you are from lifting weights,how heavy weights you are lifting etc.

10+ set per muscle group per week will give you  better hypertrophy than less of 5 sets per muscle group per week.

If you don’t have time to train as long as you like,you can still get results from only 5 or less sets per week if you do it intense enough.

You will not get as good results as 10+sets per week,but you will absolutely get results!

So, let say you want bigger glutes and only have time to do 4 sets glutes per week.
You can for example do 1 sets of hip thrusts  and 1 set of ATG squat on Monday,and 1 set of hip thrust and 1 sets of ATG squat on Friday, this will give you a total of 4 sets in one week.

I am sure that you have time for 2 sets on Monday and 2 sets for Friday,so there can be no excuse if you really want to gain some muscles;-)

Whenever you can train longer, you can always do more sets per week and divide it on two different day’s.


(SE)

Hur många set bör du köra för en muskel per vecka?

Det kommer variera från person till person,hur erfaren du är av gymträning,hur tunga vikter du kör på etc.

10+ set per muskelgrupp i veckan kommer att ge dig bättre hypertrofi än om du kör förre set än 5 per muskelgrupp i veckan.

Om du har ont om tid att träna så kan du fortfarande få resultat av 5 eller färre set per vecka om du kör tillräckligt intensivt.

Du kommer inte att få lika bra resultat som med 10+ sets per vecka men det kommer absolut att ge dig resultat!

Låt säga att du vill bygga större rumpa och har bara tid med 4 sets för gluteus per vecka.
Du kan då tex köra 1 set Hipthrust och 1 set ATG knäböj på Måndag,och 1 set Hipthrust och 1 set ATG knäböj på Fredag,det ger 4 totala set den veckan.

Jag är säker på att du har tid för 2 set på Måndag och 2 set på Fredagen,så det finns inga ursäkter om du verkligen vill bygga muskler;-)

Närsomhelst du kan träna längre så kan du alltid öka på seten per vecka och dela upp dom på två olika dagar.

20160812_214756

Find me on Instagram

Bigger BUTT small Legs pre-made workout

Find my service page (Customized workout plans )

Find me on Facebook

 

Advertisements

2 thoughts on “How many sets per week-Hur många sets per vecka

Comments are closed.