Squat safe at home-Knäböj säkert hemma

(US)

To squat safe, we often have a spotter or use the squat safety rack at the gym.
But what can you do at home if you have a squat rack but not a spotter or a squat safe rack?

My advice that I have solved in my gym (because they don’t have a safety squat rack) is to buy 2 trestles (for each side) that are adjustable (make them higher or lower) they don’t cost much at all and you can load them with a lot of weights if you are not able to come up on the bottom position on your squats.

When you are done, you can put them in a corner or in your basement or whatever they can fit.


(SE)

För att knäböja säkert så brukar vi ofta ha en passare eller använda ett knäböjs säkerhets ställning i gymmet.

Men vad kan du då göra om om du tränar knäböj hemma och inte har en passare eller en knäböj säkerhets ställning?

Mitt tips som jag själv löste det på i mitt gym (eftersom vi inte en säkerhets ställning) är att köpa två stycken arbetsbockar (till var sida) där man kan justera höjden på dom.
Dessa bockar kostar inte mycket och det brukar tåla en hel del vikt om nu det skulle råka vara så att du inte klarar av att komma upp ur knäböjen i bottenläge.

När du är klar så kan du bara ställa bockarna i hörnet eller i källaren eller varsomhelst där du har plats.

Find me on Instagram

Bigger BUTT small Legs pre-made workout

Find my service page (Customized workout plans )

Find me on Facebook

Advertisements